Personal transformation img 0

Jumal ja Tema looming

“Kaugel Tema hiilgusest olgu see, et inimese sulg või keel võiks vihjata Tema salapärasusele”

— Bahá’u’lláh

Bahá'í pühades kirjutistes on selgitatud, et Jumala reaalsus on väljaspool surelike mõistmist, ehkki me võime leida Tema väljendusi kõiges, mis on loodud. Läbi ajastute on Ta saatnud mitmeid jumalikke sõnumitoojaid, keda tuntakse kui Jumala avaldajaid, inimkonda harima ja juhtima ning äratanud nõnda tervetes rahvastes võime aidata seni olematul määral kaasa tsivilisatsiooni arengule.

Bahá'í tekstides on Jumala avaldaja tulekut sageli võrreldud päikesetõusuga. Jumala sõnumitooja ilmumine on nagu uue päeva algus, mil maale vallandub päikesekiirte energia, valgustades kõike olevat ja lastes silmal näha seda, mis oli ööpimedusest varjatud.

Bahá'u'lláh' ehk "Jumala auhiilguse" ja Tema ettekuulutaja Bábi tulekuga on inimkonnale koitnud uus päev – nemad on seni viimased Jumala sõnumitoojad, kes kogu inimajaloo vältel on ilmunud. Just nagu tõusev päike äratab uinuva maailma elule, on nende Jumala kaksikavaldajate tulek andnud inimkonnale jõudu otsida elus ülevamat tähendust ja eesmärki. Bahá'u'lláh' õpetused valgustavad inimeste ettevõtmisi ajal, mil nii mõnegi arvamuse kohaselt on maailmale langenud pimedus. Need õpetused aitavad inimestel üha sagenevaid suuri muutusi mõista ja neis orienteeruda. Kuigi need muutused hävitavad kehtivat korda, tekitavad kaost ja viivad hämmeldusse ka kõige kogenumad juhid, avavad nad ühtaegu tee ka uute eluviiside ja inimkonna olelusvormide tekkele.

Sellisel tormilisel ajajärgul inimajaloos vajab inimkond ühtset nägemust inimese tõelisest loomusest ja maailmast, milles me soovime elada. Bahá'íd usuvad, et see nägemus on avaldatud kirjutistes, mille autor on Bahá'u'lláh, kelle elu ja õpetused kujutavad endast meie ajastu haaravaimat lugu.

Bahá'u'lláh tõi meile uue ilmutuse Jumalalt. Tema ülesanne oli inimkonna vaimne äratamine ja maailma rahvaste ühendamine. Bahá'u'lláh' õpetused on bahá'í usundi aluseks ning neis on nägemus piiritust lootusest ja tervenemisest. "Minu eesmärk ei ole muu kui maailma parandamine ja selle rahvaste rahulolu," kirjutas Bahá'u'lláh. Selle ülla eesmärgi nimel veetis Ta oma elu tagakiusatuna, vangistuses, piineldes ja pagenduses.