Diverse bg

Osalemine ühiskonnaelus

“Tundke raugematut huvi selle ajastu vajaduste vastu…”

— Bahá’u’lláh

Erinevates kohtades üle Eesti ehitavad inimesed kogukonna elu mustreid, mis on vastavuses Bahá’u’lláh nägemusega paremast maailmast. See on nägemus, milles kõigil meil on oma roll. Erineva tausta ja vanusega inimesed jagavad eesmärki edendada terve kogukonna heaolu ja õitsengut.

Bahá'íde usk iga inimolendi kaasasündinud õilsusse on tihedalt seotud veendumusega, et nii materiaalsel kui ka vaimsel või hingelisel haridusel on võime tuua esile igas inimeses peituv õilsus ja tuua seeläbi kasu ühiskonnale.

Viimaste kümnendite jooksul on ülemaailmne bahá'í kogukond töötanud välja haridusliku programmi, mille eesmärk on arendada välja igaühes peituv laialdane ja suur potentsiaal. Juhindudes ülemaailmse osaluse põhimõttest ja eesmärgist, ühendab see hariduskava personaalse süvenemise ning rühmatöö koos kogukondlike tegevustega.

Hariduskavas osaleb eri vanuserühmadest ning erineva usulise, maailmavaatelise jm taustaga inimesi. Kõigi nende eri vaatenurkadega inimeste koostööst sünnivad üha põhjalikumad sissevaated Bahá'u'lláh' õpetustesse, mis omakorda edendab inimkonna ühtekuuluvust. Kõik on lahkesti kutsutud selles protsessis osalema.

Lapsed

Bahá'íd peavad lapsi kogukonna kõige kallimaks varaks. Nendes on kehastunud lubadus ja garantii paremale tulevikule. See lubadus sõltub haridusest, mida me lastele anname. Akadeemilise õppe kõrval paneb bahá'í kogukond suurt rõhku laste hingelisele harimisele, keskendudes selliste omaduste, nagu aususe, helduse ja lahkuse arendamisele. Laste vaimset haridust ja arengut soodustavad klassid on avatud Tallinnas ja Tartus kõigile lastele.

Noored

Noortel on meie ühiskonnas tähtis roll. Ehkki neid kujutatakse vahel probleemsetena, näeb bahá'í kogukond neis altruismi, teravat õiglustunnet, õppimisjanu ja soovi maailma paremaks muuta. Eesti bahá'íde kogukonna noored liikmed koos sõpradega osalevad gruppides, mille eesmärk on arendada vaimseid võimeid, süvendada soovi teisi aidata ja toetada noori nende jaoks kriitilisel eluperioodil. Aktiivsel osalusel põhineva õppe kaudu hakkavad noored mõistma, et nad suudavad maailma paremaks muuta.

Täiskasvanud

Sõprade ja naabrite seltsis kogunevad bahá'íd kodudes ja mujal mitteametlikes kohtades, et süveneda bahá'í õpetustesse, mis käsitlevad üksikisiku ja ühiskonna arengut. Rea kursuste kaudu jõutakse sügavama mõistmiseni ning omandatakse praktilised oskused ja võimed, millega asetatakse elu keskmesse teiste aitamine. Hariduskavas ja kogukonna ülesehitamises osalejad leiavad loomulikku innustust omandatud teadmuse ülekandmises ettevõtmistesse, mis aitavad kaasa kogukondade materiaalsele ja sotsiaalsele heaolule.