Diverse bg

Tõekspidamised

“Kõik inimesed on loodud, et kanda edasi pidevalt arenevat tsivilisatsiooni.”

— Bahá’u’lláh

Üle terve Eesti pingutavad Bahá’id koos oma laieneva sõpruskonna ja naabritega, et luua kogukonna elu mustreid, mis edendaksid kõigi vaimset ja materiaalset heaolu.

Maailmas on tuhandeid ja tuhandeid paiku, kus bahá'í õpetused innustavad üksikisikuid ja kogukondi nende töös oma elujärje parandamise ja ühiskonna hüvangu nimel. Bahá'í uskumused käsitlevad selliseid keskseid teemasid nagu Jumala ja religiooni ainsus, inimkonna ühtsus ja eelarvamustest vabanemine, inimese kaasasündinud õilsus, usulise tõe järkjärguline ilmutamine, vaimsete omaduste arendamine, Jumala ja inimkonna teenimise ühendamine, põhimõtteline sooline võrdsus, religiooni ja teaduse kooskõla, õigluse austamine kõigis inimkonna püüdlustes, hariduse väärtustamine ning dünaamilised suhted, mis liidavad ühte üksikisikuid, kogukondi ja institutsioone inimkonna arenguteel oma kollektiivse küpsuse suunas.