Social action img 0

Bahá'í usu Pühakiri

Bahá’u’lláh' ja Bábi kogutud teosed peetakse bahá’íde pühadeks kirjutisteks. Nad moodustavad bahá’í usundi aluse. Oma pikaajalise eksiili jooksul kirjutas Bahá’u’lláh tuhandeid kirju, läkitusi ja raamatuid, mis moodustavad koos üle 100 teose. Allpool on mõned katkendid eesti keelde tõlgitud kirjutistest.

Katkendid Bahá’í Kirjustistest ja mõned palved

Maailma paremaks muutumine saavutatakse puhaste ja heade tegudega, kiiduväärse ja sündsa käitumisega.

Te kôik olete ühe puu viljad ja ühe oksa lehed. Inimene ärge uhkustagu sellega, et ta armastab oma isamaad, vaid sellega, et ta armastab inimkonda."

Uhkustama ei peaks see, kes armastab oma enda maad, vaid pigem see, kes armastab kogu maailma. Maailm on vaid üks maa ja inimkond selle kodanikud.
Bahá’u’lláh

Ärge tundke uhkust armastusest iseenda vaid armastusest oma ligimese vastu. Ärge rõõmustuge armastusest oma maa vastu vaid armastusest kogu inimkonna vastu.
Bahá’u’lláh

“See, mille Issand on määranud kogu maailma tervendamise ülimaks ravimiks ja võimsaimaks vahendiks, on kõigi rahvaste ühinemine ühes ülemaailmses Asjas, ühes ühises usus.”

Ärge olge rahul sellega, et osutate sõbralikkust vaid sõnades; tundke oma südames palavat armastust kõikide vastu, keda iganes kohtate.

Oo vaimu poeg! Minu esimene nõuanne on see: olgu sul puhas, hea ja särav süda, et sulle võiks kuuluda iidne, hävimatu ja igavene valdus.

Ole helde jõukuses ja tänulik õnnetuses. Ole oma ligimese usalduse vääriline ja vaata tema poole särava ja sõbraliku näoga. Ole vaestele aardeks ja rikastele manitsejaks, puudustkannatajate appihüüetele vastaja ja oma tõotuse pühaduse kaitsja. Ole erapooletu oma arvamustes ning ettevaatlik oma kõnes. Ära ole ebaõiglane kellegi suhtes ja osuta leebust kõigile inimestele. Ole lambiks neile, kes kõnnivad pimeduses, rõõmuks kurbadele, mereks janustele, varjupaigaks hädasolijaile, toetajaks ja kaitsjaks rõhumise ohvritele. Paistku ausus ja õiglus kõigist su tegudest. Ole koduks võõrale, palsamiks kannatajale, kindlaks kantsiks põgenikule. Ole silmadeks pimedaile ja juhatavaks valguseks eksinute jalgadele. Ole kaunistuseks tõe näole, krooniks ustavuse laubal, sambaks vagaduse templis, eluhinguseks inimkonna ihule, lipuks õigluse rahvahulkadele, täheks vooruse horisondil, kasteks inimsüdame mullas, laevaks teadmiste ookeanil, päikeseks helduse taevas, kalliskiviks tarkuse diadeemis, säravaks valenduseks oma põlvkonna taevavõlvil, viljaks alandlikkuse puul.

“Oo, Mu trooni kaaslane! Ära kuule halba ega näe halba, ära alanda ennast ega ohka ja nuta. Ära räägi halba, et sa ei kuuleks, kui sulle seda räägitakse, ja ära suurenda teiste vigu, et su enda vead ei paistaks suurena, ning ära soovi kellelegi alandamist, et su eneda alandus ei tuleks ilmsiks. Veeda seega oma elupäevasd, mida on mööduvatest hetkedest vähem, laitmatu meele, rüvetamata südame puhaste mõtete ja pühitsetud olemusega, nii et sa võiksid vabana ja rahulolevana jätta maha sureliku keha ning siirduda müstilisse paradiisi ja jääda alatiseks igavikuriiki.“

“See on päev, mil Jumala kõige oivalisemad soosingud on inimeste peale välja valatud, päev, mil Tema ülevaim arm on immutatud kõigisse loodud asjadesse. Kõigil maailma rahvastel lasub kohustus lepitada oma erinevused ja elada täiuslikus ühtsuses ja rahus Tema hoole ja armastava lahkuse puu varju all.”

“Oo, Vaimu poeg! Ma lõin sind rikkaks, miks saadad end vaesusse? Tegin sind üllaks, millega alandad sa end? Teadmise olemusest tõin Ma su ellu, miks otsid sa valgust kelleltki muult peale Minu? Armastuse savist voolisin sind, kuidas võid tegeleda kellegi teisega? Pööra pilk iseendasse, et leiaksid Mu eneses seismas vägeva, võimsa ja iseolevana.”

Palved

Mu Jumal, mu Palveldatu, mu Kuningas, mu Ihaldus! Missugune keel suudaks küll lausuda Sulle mu tänu? Ma olin hoolimatu, Sina äratasid mind. Ma olin pööranud Sinust ära, Sina aitasid mul lahkelt pöörduda Su poole. Ma olin kui surnu, Sina virgutasid mind elu veega. Ma olin närbunud, Sina elustasid mind oma väljenduse taevaliku vooga, mis on hoovanud välja Kõigearmulisema Sulest. Oo Jumalik Kaitselmus! Kõik olemasolev on tekkinud Sinu heldusest, ära jäta seda ilma oma suu- remeelsuse veest ega hoia seda eemal oma halastuse ookeanist. Ma palun härdalt Sinu abi, et Sa aitaksid mind alati ja igas olukorras, ning otsin iidset soosingut Sinu armu taevast. Sina oled tõesti helduse Issand ja igaviku kuningriigi Valitseja! -Bahá’u’lláh

Ütle: Jumal rahuldab kõiki asju üle kõikide asjade ja pole taevas ega maa peal midagi peale Jumala, mis rahuldaks. Tema on tõesti Iseendas Teadlik, Toetaja, Kõikvõimas. -Báb

Au olgu Sulle, oo Jumal! Sina oled Jumal, kes oli olemas enne kõiki asju, kes eksisteerib pärast kõiki asju ja jääb kestma kõikide asjade järel. Sina oled Jumal, kes teab kõiki asju ning on kõrgemal kõikidest asjadest. Sina oled Jumal, kes kohtleb halastavalt kõiki, mõistab kohut kõigi üle ja kelle nägemus hõlmab kõike. Sina oled Jumal, minu Issand; Sina oled teadlik minu olukorrast ning tunnistajaks mu seesmisele ja välisele olemusele. Luba minule ja neile usklikele, kes on vastanud Sinu kutsele, oma andestust. Ole mu küllaldane abiline kõikide nende õeluse vastu, kes võivad ihata mulle muret tekitada või soovivad mulle halba. Tõesti, Sina oled kõigi loodud asjade Issand. Sina rahuldad kõiki ja mitte keegi ei suuda Sinust sõltumatu olla. -Báb

Anun Sind Sinu väe nimel, oo mu Jumal! Ära lase mulle katsumuste aegadel juhtuda midagi halba ning hoolimatuse hetkedel juhi mu samme õigesti oma inspiratsiooni abil. Sina oled Jumal, Sinul on võim teha seda, mida Sa soovid. Keegi ei saa Sinu tahtele vastu seista ega nurjata Sinu eesmärki. -Báb

Kõik kiitus olgu Sulle, oo mu Jumal, kes Sa oled kogu hiilguse ja majesteetlikkuse, suuruse ja au, ülemvõimu ja valitsuse, ülevuse ja armulisuse, aukartuse ja jõu Algallikas. Kel iganes Sa tahad, lased Sa läheneda oma Suurimale Ookeanile ning kellele iganes Sa soovid, osutad Sa au tunda oma Iidseimat Nime. Kõigist, kes on taevas ja maa peal, ei suuda keegi vastu seista Sinu sõltumatu tahte mõjule. Igavesest ajast oled Sa valitsenud kogu loodut ning säilitad igavesti oma ülemvalitsuse kõigi loodud asjade üle. Ei ole muud Jumalat kui Sina, Kõigevägevam, Ülevaim, Kõikvõimas, Kõiges Tark. Valgusta, oo Issand, oma teenrite palgeid, et nad võiksid Sind näha, ning puhasta nende südameid, et nad võiksid pöörduda Su taevalike soosingute õuele ja ära tunda Tema, kes on Sinu Enese Avaldus ja Su Olemuse Koidik. Sina oled tõesti kõikide maailmade Issand. Pole muud Jumalat kui Sina, Piiramatu, Kõikealistav. -Bahá’u’lláh

Ülistatud olgu Sinu nimi, oo Issand mu Jumal! Sina oled see, keda kõik palveldavad, kuid kes ei palvelda kedagi, kes on kõikide asjade Isand, kuid pole kellegi vasall, kes teab kõiki asju, kuid on kõigile tundmatu. Sina soovisid, et inimesed tunneksid Sind; seepärast lõid Sa ainsa sõnaga kogu loodu ja kujundasid maailmakõiksuse. Ei ole muud Jumalat peale Sinu, Kujundaja, Looja, Kõigevägevama, Võimsaima. Ma anun Sind sellesama ainsa sõna nimel, mis on säranud esile Sinu tahte taevarannal, et Sa lubaksid mul juua külluseni elavast veest, millega Sa oled värskendanud oma väljavalitute südameid ning elavdanud Sind armastavaid hingi, et võiksin alati ja igas olukorras pöörata oma palge täielikult Sinu poole. Sina oled võimu, auhiilguse ja helduse Jumal. Pole teist Jumalat kui Sina, Ülim Valitseja, Kõigehiilgavam, Kõiketeadev. -Bahá’u’lláh

Oo mu Jumal! Oo Sina pattude andestaja, kinkide annetaja, hädade hajutaja! Tõesti, ma anun Sind, et Sa andestaksid nende patud, kes on maha jätnud oma kehalise rüü ja tõusnud vaimsesse maailma. Oo mu Issand! Vabasta nad üleastumistest, hajuta nende mured ja muuda nende pimedus valguseks. Lase neil siseneda õnne aeda, puhasta neid kõige puhtama veega ja luba neil näha Sinu hiilgust kõige kõrgemal mäel. -‘Abdu’l-Bahá

Oo Jumal! Kasvata seda väikest lapsukest oma armastuse põues ja anna talle piima oma kaitselmuse rinnast. Hari seda noort taime oma armastuse roosiaias ja aita tal kasvada, kastes teda oma helduse vihmahoogudega. Tee temast kuningriigi laps ja juhata ta oma taevasesse riiki. Sina oled Võimas ja Hea, ning Sina oled Annetaja, Suuremeelne, ületamatu helduse Issand. -‘Abdu’l-Bahá

Oo Jumal! Hari neid lapsi. Need lapsed on Sinu puuviljaaia taimed, Sinu niidu lilled, Sinu aia roosid. Lase oma vihmal sadada nende peale, pane Tõelisuse Päike paistma nende peale Sinu armastust. Luba oma tuulepuhangul värskendada neid, nii et nad võiksid saada õpetust, kasvada ja areneda ning ilmuda äärmises ilus. Sina oled Andja. Sina oled Kaastundlik. -‘Abdu’l-Bahá

Sinu nimi on minu tervendus, oo mu Jumal, ja Sinu meenutamine on minu ravim. Sinu lähedus on minu lootus ja armastus Sinu vastu on minu kaaslane. Sinu halastus minu peale on mu tervenemine ja abiks mulle nii selles kui ka tulevases maailmas. Sina oled tõesti Heldeim, Kõiketeadev, Kõiges Tark. -Bahá’u’lláh

Loo mulle puhas süda, oo mu Jumal, ja taasta minus rahulik südametunnistus, oo mu Lootus! Jõu vaimu läbi tugevda mind oma Usus, oo mu Kõigearmastatum, ja oma hiilguse valgusel näita mulle oma rada, oo Sina, mu ihalduse Eesmärk! Oma inimmõistust ületava väe võimuga tõsta mind üles oma pühaduse taevasse, oo mu olemasolu Allikas, ning oma igaviku tuulepuhangutest rõõmusta mind, oo Sina, kes Sa oled mu Jumal! Luba oma igikestvatel meloodiatel sisendada mulle rahu, oo mu Kaaslane, ja oma iidse palge rikkustel vabastada mind kõigest muust peale Sinu, oo mu Meister, ning oma rikundumatu Olemuse ilmutuse sõnumil tuua mulle rõõmu, oo Sina, kes Sa oled kõige ilmsem ilmsetest ja kõige peidetum peidetuist! -Bahá’u’lláh

Oo mu Jumal, mu Meister, mu ihalduse Siht! See Sinu teener tahab magada Sinu halastuse varjus ja puhata Sinu armu taevalaotuse all, anudes Su hoolt ja kaitset.

Ma palun Sind, oo mu Issand, et Sinu alati ärkvelolev silm valvaks mu silmi nägemast midagi muud peale Sinu. Tugevda siis nende nägemist, et nad võiksid tajuda Sinu märke ja näha Sinu Ilmutuse taevaranda. Sina oled see, kelle kõikvõimsuse avalduste ees on värisenud jõu täiuslik olemus. Pole muud Jumalat kui Sina, Kõigevägevam, Kõikealistav, Tingimatu. -Bahá’u’lláh

Au olgu Sulle, oo Jumal, et Sa oled avaldanud armastust inimkonna vastu. Oo Sina, kes Sa oled meie elu ja valgus, juhi oma teenreid oma rajal ja tee meid rikkaiks Sinus ning vabaks kõigest muust peale Sinu. Oo Jumal, õpeta meile oma ainsust ja anna meile mõistmist oma ühtsusest, et me ei märkaks kedagi teist peale Sinu. Sina oled Armuline, helduse Andja! Oo Jumal, sütita oma kallite südameis armastuse leek, mis hävitaks mõtted kõigest muust peale Sinu. Avalda meile, oo Jumal, oma ülev igavik – et Sina oled alati olnud ja jääd alati olema, ning et pole teist Jumalat kui Sina. Tõesti, Sinus leiame me lohutust ja jõudu. -Bahá’u’lláh

Oo mu Jumal! Oo mu Jumal! Liida ühte oma teenrite südamed ja avalda neile oma suur eesmärk! Järgigu nad Sinu käske ja püsigu Sinu seaduses. Aita neid, oo Jumal, nende püüdluses ning anna neile jõudu Sind teenida. Oo Jumal! Ära jäta neid omapead, vaid juhi nende samme oma teadmiste valgusega ja rõõmusta nende südameid oma armastusega. Tõesti, Sina oled nende Aitaja ja nende Issand. -Bahá’u’lláh

Oo mu Jumal! Oo mu Jumal! Tõesti, ma hüüan Sind ja palun härdalt Sinu künnisel, et Sa annaksid neile hingedele kogu oma õnnistuse. Valmista neid ette oma soosinguks ja tõeks. Oo Issand! Ühenda ja seo ühte südamed, liida hinged kokku kooskõlas ja tee meeled elavaks oma pühaduse ning ainsuse märkide kaudu. Oo Issand! Muuda need näod kiirgavaks oma ühtsuse valgusega. Tugevda oma teenrite niudeid Sinu kuningriigi teenimisel. Oo Issand, Sina lõpmatu armu valdaja! Oo andestuse ja armuandmise Issand! Anna meile andeks meie patud, andesta meie puudused ja pane meid pöörduma Sinu leebuse kuningriigi poole, kutsudes tunnistajaks väe ja võimu kuningriiki, alandlikena Sinu pühamus ja alistuvatena Su tõendite aupaiste ees. Oo Issand, Jumal! Tee meist kui merelained, kui aialilled, ühinenud ja üksmeelsed tänu Sinu armastuse andidele. Oo Issand! Avarda rinda oma ainsuse märkidega ja muuda kogu inimkond kui tähtedeks, mis säravad ühest ja samast auhiilguse kõrgpunktist, kui täiuslikeks viljadeks, mis kasvavad Sinu elupuul. Sina oled tõesti Kõigevägevam, Iseolev, Andja, Andestav, Andeksandja, Kõiketeadev, Ainus Looja. -‘Abdu’l-Bahá

"sukelduge sellesse ookeani, mille sügavustes lebavad varjul tarkuse ja väljenduse pärlid …”
Bahá’u’lláh